Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus IgloviaPLÁN PRÁCE

na obdobie 10.01.2023 – 30.08.2023

1/ pravidelné skúšky zboru

od 10.01.2023 každý utorok od 16.15 – 18.30 h v MULTICENTRE na Baníckom námestí v Spišskej Novej Vsi

10.01.2023 - utorok - prvá skúška zboru v novom roku

2/ nepravidelné skúšky – SÚSTREDENIA ZBORU

09.02.2023 – štvrtok od 16.00 do 19.00 h – príprava na Nemecko
10.02.2023 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na Nemecko
16.03.2023 – štvrtok od 16.00 do 19.00 h – príprava na Nemecko
17.03.2023 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na Nemecko
03.04.2023pondelok od 16.00 do 19.00 h – príprava na Nemecko
04.04.2023 – utorok od 16.00 do 19.00 h – príprava na Nemecko
11.05.2023 – štvrtok od 16.00 do 19.00 h – príprava na Nemecko
12.05.2023 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na Nemecko
15.06.2023 – štvrtok od 16.00 do 19.00 h – príprava na Nemecko
16.06.2023 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na Nemecko

3/ plánované akcie zboru v roku 2023

- Výročná členská schôdza – 21.03.2023 (utorok)
- Spišský trh-pivo – 13.07.2023 (štvrtok)
- Zájazd-Nemecko – 30.06. - 05.07.2023 (piatok-streda)
- Gulášpartia na Zahure – 09.09. - 10.09.2023 (sobota-nedeľa)
- Generálka na vianočné koncerty – 14.12.2023 (štvrtok)
- Vianočný koncert Tichá noc 2023 – 16. december 2023 (sobota)
  Copyright © 2008 - 2023 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené