Chorus Iglovia - miešaný spevácky zbor, Spišská Nová Ves
Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
    najnovší článok
   Tichá noc 2019

PLÁN PRÁCE

na obdobie 03.09.2020 – 31.12.2020

1/ pravidelné skúšky zboru

od 03.09.2020 každý utorok od 16.15 – 18.30 h v aule Technickej akadémie na poschodí

03.09.2019 - štvrtok - prvá skúška zboru po letných prázdninách

2/ nepravidelné skúšky – SÚSTREDENIA ZBORU

25.09.2020 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na koncerty
26.09.2020 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na koncerty
16.10.2020 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na koncerty
17.10.2020 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na koncerty
06.11.2020 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na koncerty
07.11.2020 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na koncerty
04.12.2020 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na koncerty
05.12.2020 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na koncerty

3/ plánované akcie zboru v druhom polroku 2020

- Gulášpartia na Zahure – 12.09. - 13.09.20120 (sobota-nedeľa)
- Spišské zborové dni – 27.11.2020 (piatok) [predbežný termín]
- Vianočný koncert Tichá noc 2020 – 19. december 2020 (sobota)
  Copyright © 2008 - 2020 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené