Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Clausthal-Zellerfeld 2023Skúšky

Najbližšie
05.03.2024, 16:15 - 18:30
Program:

Výročná členská schôdza, 5.3.2024

  1. Privítanie a úvod
  2. Kontrola členskej základne
  3. Voľba pracovnej komisie
  4. Správa o činnosti OZCHI za rok 2023
  5. Správa o hospodárení za rok 2023
  6. Správa revíznej komisie za rok 2023
  7. Návrh rozpočtu na rok 2024
  8. Návrh plánu práce na rok 2024
  9. Diskusia
  10. Záver41, 67, 151, 183, 187, 201, 332, 333, 336, 339, 340, 341, 347
  Multi centrum

12.03.2024, 16:15 - 18:30
Program: 41, 67, 151, 183, 187, 201, 332, 333, 336, 339, 340, 341, 347
  Multi centrum

19.03.2024, 16:15 - 18:30
Program: 41, 67, 151, 183, 187, 201, 332, 333, 336, 339, 340, 341, 347
  Multi centrum


Udialo sa
20.02.2024, 16:35 - 18:30Prítomní: 21
Program: 341, 347; 151, 201
  Multi centrum

13.02.2024, 16:35 - 18:30Prítomní: 24
Program: 201; 341, 347
  Multi centrum

06.02.2024, 16:30 - 18:30Prítomní: 27
Program: 201; 341
  Multi centrum

30.01.2024, 16:15 - 18:30Prítomní: 6
Program: -
  Multi centrum

23.01.2024, 16:15 - 18:30Prítomní: 8
Program: -
  Multi centrum


[ archív ]  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené