Chorus Iglovia - miešaný spevácky zbor, Spišská Nová Ves
Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
  Darujte svoje 2 % z dane
          pre náš zbor
  tlačivá na stiahnutie TU!

      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
    najnovší článok
   Tichá noc 2019

Dôležitý oznam

  Z dôvodu vyhlásenia výnimočnej situácie (koronavírus) a zákazu stretávania sa skupín sú skúšky zboru zrušené až do odvolania!
  O termíne najbližšej skúšky Vás budeme informovať.

    Výbor CHI

Skúšky

Najbližšie
14.04.2020, 16:15 - 18:30
Program: 20, 34, 103, 127, 151, 332, 333; 155, 241, 249, 267, 280, 283

17.04.2020, 16:00 - 19:00
Program: 20, 34, 103, 127, 151, 332, 333; 155, 241, 249, 267, 280, 283

18.04.2020, 09:00 - 16:00
Program: 20, 34, 103, 127, 151, 332, 333; 155, 241, 249, 267, 280, 283


Udialo sa
07.04.2020, 16:15 - 18:30
Program: 20, 34, 103, 127, 151, 332, 333; 155, 241, 249, 267, 280, 283

31.03.2020, 16:15 - 18:30
Program: 20, 34, 103, 127, 151, 332, 333; 155, 241, 249, 267, 280, 283

25.02.2020, 16:35 - 18:25Prítomní: 30
Program: 127; 34

18.02.2020, 16:30 - 18:25Prítomní: 31
Program:

Výročná členská schôdza

  1. Privítanie a úvod
  2. Kontrola členskej základne
  3. Voľba pracovnej komisie
  4. Správa o činnosti OZCHI za rok 2019
  5. Správa o hospodárení za rok 2019
  6. Správa revíznej komisie za rok 2019
  7. Návrh rozpočtu na rok 2020
  8. Návrh plánu práce na rok 2020
  9. Diskusia
  10. Záver103

15.02.2020, 09:15 - 12:45Prítomní: 22
Program: 155; 283; 249


[ archív ]  Copyright © 2008 - 2020 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené