Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
 Darujte svoje 2 % z dane    
        pre náš zbor  
  tlačivá na stiahnutie:
         VyhlásenieSkúšky

Najbližšie
21.03.2023, 16:15 - 18:30
Program:

Výročná členská schôdza, 21.3.2023

  1. Privítanie a úvod
  2. Kontrola členskej základne
  3. Voľba pracovnej komisie
  4. Správa o činnosti OZCHI za rok 2022
  5. Správa o hospodárení za rok 2022
  6. Správa revíznej komisie za rok 2022
  7. Návrh rozpočtu na rok 2023
  8. Návrh plánu práce na rok 2023
  9. Diskusia
  10. Záver  Multi centrum

28.03.2023, 16:15 - 18:30
Program: 151, 30, 187, 201, 338, 339 / 156, 234, 317, 241, 166, 190, 167, 168, 249, 25, 35b
  Multi centrum

04.04.2023, 16:15 - 18:30
Program: 151, 30, 187, 201, 338, 339 / 156, 234, 317, 241, 166, 190, 167, 168, 249, 25, 35b
  Multi centrum


Udialo sa
17.03.2023, 16:35 - 18:25Prítomní: 23
Program: 167; 340
  Multi centrum

16.03.2023, 16:30 - 18:35Prítomní: 25
Program: 156; 241, 234b
  Multi centrum

14.03.2023, 16:35 - 18:35Prítomní: 26
Program: 339; 338, 340
  Multi centrum

28.02.2023, 16:15 - 18:30Prítomní: 17
Program: -
  Multi centrum

21.02.2023, 16:35 - 18:35Prítomní: 25
Program: 338, 339; 340
  Multi centrum


[ archív ]  Copyright © 2008 - 2023 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené