Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Brno a Olomouc 2024Vitajte na stránkach miešaného speváckeho zboru Chorus Iglovia

Hudba má tisíce podôb. Jednou z nich je zborový spev. Vyviera z túžob človeka odhaliť svoj emocionálny svet a prispieť ku skrášleniu každodenného života. Poodhalením záhadného sveta tónov zažíha zdanlivo ochladnuté srdcia. Je prejavom sily v čistoty citu, má zmysel pre hodnoty, dodáva človeku vieru v dobro, stáva sa jeho životným koníčkom. Zborový spev je súčasťou našej národnej klenotnice a kolektívom ponúka možnosť vytvárania lepších i ušľachtilejších kontaktov a vzájomného porozumenia. Často býva prameňom a zdrojom sebarealizácie, inšpiráciou života a vnútorného sveta zážitkov pre prostredie, ktorému je určené a ktoré ho zaiste aj ocení. Ak sa takáto hudba udomácni v našich srdciach, dokážeme ju spoločne, bez rozdielu veku, prežívať a tešiť sa z nej.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o zborový spev, príďte medzi nás, rozhodne je to zaujímavý a krásny koníček!

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA má pravidelné skúšky každý utorok v budove Banícko-energetického multicentra BARBORA na Baníckom námestí v Spišskej Novej Vsi. Skúšky sa konajú v čase od 16.15 - 18.30 h v konferenčnej miestnosti, na 2. poschodí.
  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené