Chorus Iglovia - miešaný spevácky zbor, Spišská Nová Ves
Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
    najnovší článok
   Tichá noc 2019

Vitajte na stránkach miešaného speváckeho zboru Chorus Iglovia

Hudba má tisíce podôb. Jednou z nich je zborový spev. Vyviera z túžob človeka odhaliť svoj emocionálny svet a prispieť ku skrášleniu každodenného života. Poodhalením záhadného sveta tónov zažíha zdanlivo ochladnuté srdcia. Je prejavom sily v čistoty citu, má zmysel pre hodnoty, dodáva človeku vieru v dobro, stáva sa jeho životným koníčkom. Zborový spev je súčasťou našej národnej klenotnice a kolektívom ponúka možnosť vytvárania lepších i ušľachtilejších kontaktov a vzájomného porozumenia. Často býva prameňom a zdrojom sebarealizácie, inšpiráciou života a vnútorného sveta zážitkov pre prostredie, ktorému je určené a ktoré ho zaiste aj ocení. Ak sa takáto hudba udomácni v našich srdciach, dokážeme ju spoločne, bez rozdielu veku, prežívať a tešiť sa z nej.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o zborový spev, príďte medzi nás, rozhodne je to zaujímavý a krásny koníček!

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA má pravidelné skúšky každý utorok v budove Technickej Akadémie na Hviezdoslavovej ulici č. 6 v Spišskej Novej Vsi. Skúšky sa konajú v čase od 16.15 - 18.30 h v aule školy, na 1. poschodí.
  Copyright © 2008 - 2021 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené