Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Brno a Olomouc 2024

Koncert speváckych zborov
Zdroj: matica.sk

Slovenská Ľupča 27. novembra 2006 - Dňa 26.11.2006 v Kultúrnom dome v Slovenskej Ľupči sa uskutočnil 14. koncert matičných speváckych zborov, ktorý bol venovaný 200. výročiu narodenia prvého podpredsedu MS Dr. K. Kuzmánymu a nadchádzajúcim sviatkom Vianoc. Koncert pod záštitou Hudobného odboru MS pripravil Dom MS v B.Bystrici v spolupráci s obcou a ZUŠ – pobočkou v Slovenskej Ľupči.

O otvorenie koncertu matičnou hymnou Kto za pravdu horí sa pričinili členovia domáceho spevokolu, potom prítomných v sále privítali starosta obce Ing. Peter Lakomčík a prvý podpredseda MS Igor Kovačovič. V prvom programovom bloku vystúpil domáci Evanjelický spevokol zo Slovenskej Ľupče s dirigentom MUDr. Jurajom Zelníkom, ktorí si pripravili program pozostávajúci prevažne z biblických piesní a krátkych ukážok z poetickej náboženskej tvorby K. Kuzmányho. Ako druhý v poradí vystúpil ženský spevácky zbor Kantáta z Domu MS v Šuranoch s dirigentkou Mgr. Jankou Kuchárovou. V ich programe zazneli úpravy ľudových piesní, ale aj spirituály a zaujímavá skladba F.Liszta Sláva Cyrila Metoda. Tretím matičným zborom, ktorý svoj program začal známou vianočnou piesňou Daj Boh šťastia tejto zemi v úprave Z.Mikulu, bol miešaný spevácky zbor Collegium cantus pri Dome MS v B.Bystrici s dirigentmi Doc. PhDr. Milanom Pazúrikom, CSc. a Mgr. Miroslavou Šmálovou, ktorý ďalej pokračoval skladbami slovenskej i zahraničnej zborovej tvorby a novinkou bola aj zborová úprava troch cigánskych piesní. Záver slávnostného koncertu patril miešanému speváckemu zboru Chorus Iglovia, kolektívneho člena MS zo Spišskej Novej Vsi s dirigentom Mgr. art. Igorom Gregom. Vo výbornom podaní sa v naplnenom kultúrnom dome niesli skladby Bože, čos ráčil.... Otče náš...Slovensko moje, otčina moja.... Hojže Bože... a Hoj, vlasť moja.

Do sviatočnej atmosféry koncertu svojimi vystúpeniami prispeli žiaci ZUŠ, pobočky v Slovenskej Ľupči Magda Mezovská, Dominika Kekeláková a Michaela Majerová s klavírnym sprievodom Iva Petríka. O mimoriadne pekné prijatie v Slovenskej Ľupči sa prítomným členom speváckych zborov postarali členky Evanjelického spevokolu. Všetky zúčastnené zbory a účinkujúci dostali ďakovné listy MS, spomienkové darčeky a knižné dary od obce Slovenská Ľupča a Matice slovenskej a vydarený koncert po všetkých stránkach spevácke zbory ukončili spoločnou skladbou Aká si mi krásna.
  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené