Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Brno a Olomouc 2024

30.výročie zboru

Spišská Nová Ves 15. apríla 2018 - Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA oslavoval 30. výročie svojho vzniku.

30. výročie zboru, 15.4.2018

      Veľkolepý koncert, precízna príprava, 33 zaspievaných piesní, premietanie filmov o vzniku a vývoji, úspechoch aj o činnosti zboru, bulletin, 5 veľkoplošných násteniek s 240-timi fotografiami, tablo zboru, nové kostýmy spevákov i dirigentky, stretnutie súčasných i bývalých spevákov i dirigentov zboru, mnoho pozvaných hostí, ocenenia zboru, dva 70-minútové bloky koncertu oddelené prestávkou a divácky plná koncertná sála Reduty.
      Tak by sa v skratke dalo charakterizovať jedno prekrásne podujatie, ktoré pripravili členovia miešaného speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA pre svojich hostí i divákov v nedeľu 15.4.2018 na výročnom koncerte pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku.
      Pavol Gubka, člen výboru CHORUS IGLOVIA: „Toto podujatie sme pripravovali dva roky. Nič sme nenechali na náhodu. Spojili sme sa a dokázali sme zorganizovať prekrásny koncert. Všetko sme si vytvorili a odsúhlasili spolu. Plagáty, banery, vstupenky, výzdoba, pozvánky, a vôbec celkové logistické zabezpečenie koncertu sme pripravovali spolu a žili koncertom už skoro 2 roky, nehľadiac na to, že ešte nám bolo treba naučiť sa a kvalitne zaspievať náročný repertoár. Zaujímavosťou sú napr. aj dva krátke filmy o činnosti a živote zboru, ktoré sme si sami poskladali z našich sfilmovaných zážitkov, sami sme si ich ozvučili našimi piesňami, nahovorili slovo a premietali na koncerte, ktorý bol takto ladený prvý raz v našej doterajšej histórii. Máme medzi sebou aj 3 jubilantov, 2 speváčky (Rozália Budajová a Mária Perunová) a 1 speváka (Igor Murko), ktorí spievajú v tomto zbore od jeho vzniku a aj na nich sme si spomenuli.“
      Marta Nováková – dirigentka CHORUS IGLOVIA: „Samotný koncert bol náročný na kvalitu a množstvo predvedených skladieb, a teda aj na výkon celého zboru. Pri koncipovaní programu som sa zamerala na 4 bloky piesní, v ktorých odzneli sakrálne skladby, umelé skladby slovenských aj svetových skladateľov, ľudové skladby v úpravách rozličných skladateľov i skladby tanečného charakteru. Pri niektorých sme mali aj hudobný sprievod, kde zaznel hoboj, gitara i klavír. Zvolila som aj netradičné nástupy zboru , čo obohatilo choreografiu koncertu a myslím si, že sa to divákom páčilo. Koncert s prestávkou sme organizovali po prvý raz a veruže bola potrebná. Moji speváci sa skutočne vypli k výkonu, za ktorý ich chcem veľmi pochváliť a vyjadriť svoj obdiv. A to drvivá väčšina spievala celý koncert spamäti. Som na nich hrdá! Priestor dostal aj dirigent Igor Grega, ktorý dirigoval vlastnú skladbu Kahanec na palci, a na záver aj všetci doterajší členovia zboru, ktorí prijali pozvanie a na koncert prišli. Zaspievali sme spolu Zbor židov. Bolo nás plné javisko. Veľmi nás potešili slová uznania i všetky ocenenia, ktoré sme dostali, ako i skutočnosť, že sme sa po čase stretli s priateľmi - spevákmi z Havlíčkovho Brodu. Ďakujem všetkým podporovateľom nášho zboru na čele s primátorom Spišskej Novej Vsi p. Jánom Volným a rovnako aj všetkým divákom, ktorí sú nám už dlhé roky "verní", čoho dôkazom je vždy plná sála.“

Autor: Ing. Igor Murko, Snímka: Ing. František Kafka
  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené