Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Brno a Olomouc 2024

Spišské zborové dni 2015

Spišská Nová Ves 25. novembra 2015 - Spišské zborové dni 2015 – dve úspešné vystúpenia CHORUS IGLOVIA pred domácimi divákmi.

Spišské zborové dni 25.11.2015

      Na 26. ročníku Spišských zborových dní (SZD) sa zúčastnil miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA na oboch jeho dňoch. V stredu 25.11.2015 sa v koncertnej sále Reduty predstavil divákom(viď. foto 1) i ostatným 4 zborom svojím súťažným repertoárom. Pred odbornou porotou si speváci vyspievali najvyššie ocenenie – zlaté pásmo, keď divákom predviedli 6 skladieb, z ktorých boli 2 premiérové. Ako jediný miešaný spevácky zbor získal CHORUS IGLOVIA zlaté pásmo.

Spišské zborové dni 26.11.2015

      Vo štvrtok 26.11.2015 sa v grécko-katolíckom kostole v Spišskej Novej Vsi konala nesúťažná prehliadka zborov v rámci Spišských zborových dní . Vystúpilo celkom 7 zborov, medzi ktorými nechýbal ani CHORUS IGLOVIA (viď foto 2), ktorý zaspieval celkom 5 skladieb sakrálneho charakteru. Hosťom prehliadky v kostole bol Zborový spevokol cirkevného zboru ECAV z Kežmarku, ktorý vystúpil v jej závere.

      Účasť CHORUS IGLOVIA na SZD hodnotí Mgr. Marta Nováková, dirigentka: „ Náš miešaný spevácky zbor sa (už tradične) prihlásil na oba dni prehliadky a speváci z CHORUS IGLOVIA si počínali veľmi dobre. Predviedli sme aj niekoľko premiérových skladieb, medzi ktorými nechýbali sakrálne piesne ani ľudové piesne v úprave. Veľmi nás teší skutočnosť, že sme opäť získali zlaté pásmo v rámci súťažnej prehliadky v Redute. Odborná porota naše vystúpenie hodnotila na záverečnom rozbore veľmi pozitívne, čo nás i mňa osobne zaväzuje do ďalšej práce. Najbližšie sa „predvedieme“ na vianočných koncertoch Tichá noc 2015 spolu s hosťom z Chorvátska práve v Redute v sobotu 19.12.2015.

Autor: Ing. Igor Murko, Snímky: Ing. František Kafka
  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené