Chorus Iglovia - miešaný spevácky zbor, Spišská Nová Ves
Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
Nájdete nás aj na
     
FACEBOOK-u
  najnovší článok
 30. výročie zboru

PLÁN PRÁCE

na obdobie 09.01.2018 – 30.06.2018

1/ pravidelné skúšky zboru

od 09.01.2018 každý utorok od 16.15 – 18.30 h v aule Technickej akadémie na poschodí

09.01.2018 - utorok - skúška zboru v roku 2018
26.06.2018 - utorok - posledná skúška zboru pred letnými prázdninami
28.08.2018 - streda - prvá skúška zboru po letných prázdninách

2/ nepravidelné skúšky – SÚSTREDENIA ZBORU

12.01.2018 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na vystúpenie 30. výročie zboru
13.01.2018 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na vystúpenie 30. výročie zboru
26.01.2018 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na vystúpenie 30. výročie zboru
27.01.2018 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na vystúpenie 30. výročie zboru
16.02.2018 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na vystúpenie 30. výročie zboru
17.02.2018 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na vystúpenie 30. výročie zboru
09.03.2018 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na vystúpenie 30. výročie zboru
10.03.2018 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na vystúpenie 30. výročie zboru
24.03.2018sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na vystúpenie 30. výročie zboru
25.03.2018nedeľa od 09.00 do 16.00 h – príprava na vystúpenie 30. výročie zboru
12.04.2018štvrtok od 16.00 do 19.00 h – generálka pred vystúpením - Reduta
11.05.2018 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na vystúpenia
12.05.2018 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na vystúpenia

3/ plánované akcie zboru v roku 2018

- Výročná členská schôdza – 06.03.2018 (utorok)
- Koncert - 30.výročie zboru -15.04.2018 (nedeľa) - Reduta
- Spišský Jeruzalem - 19.05.2018 (sobota) – Spišská Kapitula
- sústredenie v Taliansku - 07.06. - 17.06.2018 (štvrtok - nedeľa, 10 dní)
- Chorusáci na „pive“ - Spišské trhy – 12.07.2018 (štvrtok)
- svadba Zuzky Murkovej -01.09.2018 (sobota) - veľký kostol SNV
- gulášpartia na Zahure – 08.09. - 09.09.2018 (sobota-nedeľa)
- Spišské zborové dni – 28.11. (streda) a 30.11.2018 (piatok), hosť Jasoň
- vianočný koncert Tichá noc 2018 – 22. december 2018 (sobota)
  Copyright © 2008 - 2018 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené