Chorus Iglovia - miešaný spevácky zbor, Spišská Nová Ves
Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
Nájdete nás aj na
     
FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Viva il canto 2017

PLÁN PRÁCE

na obdobie 18.08.2017 – 31.12.2017

1/ pravidelné skúšky zboru

od 29.8.2017 každý utorok od 16.15 – 18.30 h v aule Technickej akadémie na poschodí

2/ nepravidelné skúšky – SÚSTREDENIA ZBORU

18.08.2017 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na krajskú prehliadku zborov
19.08.2017 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na krajskú prehliadku zborov
22.09.2017 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na celoslovenskú prehliadku zborov
23.09.2017 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na celoslovenskú prehliadku zborov
06.10.2017 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na celoslovenskú prehliadku zborov
27.10.2017 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na SZD a Tichá noc 2017
10.11.2017 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na SZD a Tichá noc 2017
11.11.2017 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na SZD a Tichá noc 2017
01.12.2017 – piatok od 16.00 do 19.00 h – príprava na Tichá noc 2017
02.12.2017 – sobota od 09.00 do 16.00 h – príprava na Tichá noc 2017
14.12.2017 – štvrtok od 16.00 do 19.00 h – generálna skúška na Tichá noc 2017 (aula)

3/ plánované akcie zboru v roku 2017

- Chorusáci na „pive“ - Spišské trhy – 13.07.2017 (štvrtok)
- gulášpartia na Zahure – 09.09. - 10.09.2017 (sobota-nedeľa)
- krajská prehliadka zborov - 16.09.2017 (sobota) - Michalovce
- VIVA IL CANTO 2017 – 21.10.2017 (Evanjelický kostol, SNV)
- Spišské zborové dni – 22.11.2017, 24.11.2017 (streda - Reduta, piatok - Grékokatolícky chrám SNV)
- Slovensko spieva koledy - 13. december 2017 (streda) - Levočská brána
- vianočný koncert Tichá noc 2017 – 16. december 2017 (sobota) - Reduta
- vianočný koncert Tichá noc 2017 – 20. december 2017 (streda) - Podolínec
  Copyright © 2008 - 2017 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené