Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
Nájdete nás aj na
     
FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Tichá noc 2017

  Darujte svoje 2 % z dane
          pre náš zbor
  tlačivá na stiahnutie TU!

Dôležité oznamy:

1/ Skúška zboru v utorok 27.3.2018 bude v koncertnej sále REDUTY so začiatkom o 16.30 h
2/ Po skúške (okolo 19.00 h) bude v koncertnej sále spoločné fotenie v nových šatách a motýlikoch, preto si ich nezabudnite priniesť!!

Skúšky

Najbližšie
24.03.2018, 09:00 - 16:00
Program: 276/ 312, 234a, 234b, 197c, 197e, 320, 317, 311/ 133, 269, 33, 59a, 7, 41, 250/ 30, 270, 201, 166, 318, 305/ 284, 249, 199, 229, 162, 281, 300, 155, 190/ 76

25.03.2018, 09:00 - 16:00
Program: 276/ 312, 234a, 234b, 197c, 197e, 320, 317, 311/ 133, 269, 33, 59a, 7, 41, 250/ 30, 270, 201, 166, 318, 305/ 284, 249, 199, 229, 162, 281, 300, 155, 190/ 76

27.03.2018, 16:15 - 18:30
Program: Koncertná sála Reduty
276/ 312, 234a, 234b, 197c, 197e, 320, 317, 311/ 133, 269, 33, 59a, 7, 41, 250/ 30, 270, 201, 166, 318, 305/ 284, 249, 199, 229, 162, 281, 300, 155, 190/ 76


Udialo sa
20.03.2018, 16:30 - 18:40Prítomní: 31
Program: 274, 284, 249, 199, 229; 162, 281, 300, 155, 162

13.03.2018, 16:20 - 18:35Prítomní: 33
Program: 250, 320

10.03.2018, 09:20 - 14:30Prítomní: 30
Program: 318, 270, 250; 250, 197c, 197e; 284, 155, 133, P, 201, 229, 249, 305; 199, 281, 300

09.03.2018, 16:25 - 18:50Prítomní: 31
Program: 76; 7, 41, 33, 250; 30, 166, 162

06.03.2018, 16:30 - 18:35Prítomní: 31
Program: Výročná členská schôdza
 1. Privítanie a úvod
 2. Kontrola členskej základne
 3. Voľba pracovnej komisie
 4. Prijímanie nového člena
 5. Správa o činnosti OZCHI za rok 2017
 6. Správa o hospodárení za rok 2017
 7. Správa revíznej komisie za rok 2017
 8. Návrh rozpočtu na rok 2018
 9. Návrh plánu práce na rok 2018
 10. Diskusia
 11. Záver

162, 76


[ archív ]  Copyright © 2008 - 2018 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené